Lär känna dina intressenter. Vet vad du vill åstadkomma. Och ta tag i det sedan

utveckla

Vilka är dina viktigaste intressenter i ett projekt? Vad kännetecknar dem? Är de intresserade av vad du vill ta upp eller tala om? Hur ser kontakten ut med dem idag? Vad vill du förändra? Varför? Vad vill du åstadkomma?

Genom att tillsammans analysera vilka dina intressenter är och vad du vill att de ska uppnå eller ni tillsammans, utformar vi därefter strategin. Det kan visa sig att det är värdefullt att redan i ett tidigt stadium involvera dina intressenter. För att göra dem delaktiga i din ambition eller fråga. Då kommer du också att få acceptera att man eventuellt hittar andra lösningar som du inte hade i åtanke. Är du beredd på detta?

Vid ett annat tillfälle kan det vara mer passande att endast informera. Detta innebär inte att din information inte får vara personlig. Att du bara skriftligen eller via envägskommunikation kommunicerar med dina intressenter. Allt är möjligt, men vad det handlar om är att hitta den mest lämpliga strategin. Jag ger gärna råd och stöd.