projekt.

Wake up!

Upcycle je regio

På uppdrag av Area Reiniging AB skrev jag tillsammans med VD:n Alfride Groenewold boken Wake Up! Upcycle je regio (titelns betydelse: Vakna! Ge din region nytt liv).Boken publicerades 2015 och släpptes 2016 i en andra upplaga. Förutom att ta hand om intervjuerna och skriva artiklar och andra texter kordinerade jag också produktionen, i samarbete med den grafiska formgivaren och fotografen.

"I dagens ekonomi är vi fortfarande till största delen inriktade på att uppnå kortsiktiga framgångar, kostnadsförbättringar och mer effektivitet. Förutom det faktum att det finns en gräns för detta, är risken att vi fokuserar för ensidigt. Ledare inom det nya ekonomiska tänkandet tar inte bara hänsyn till ekonomiska värden, utan även till ekologiska och sociala/samhälleliga värden. Detta kräver att vi skapar tillsammans och förenas i regionala kedjor, där ekonomi, ekologi och samhälle går hand i hand. Hur gör man det?

Författarna till Wake up! Upcycle je regio frågade sexton direktörer, VD:ar, författare och lärare som går i spetsen för övergången till den cirkulära ekonomin. På grundval av de intervjuer som hölls beskrivs många insikter och exempel på innovativ kraft tas upp. Detta har lett till visionen att nytänkande är ett villkor för att nå framgång med den cirkulära ekonomin och att alla aktörer i en region har en roll att spela. Att förenas och att skapa tillsammans är nyckelorden.

Wake up! Upcycle je regio är boken som vill skaka om, vill medvetandegöra och inspirera samt uppmuntra alla berörda i ett område att ta vara på de många nya chanser i regionen, som är kopplade till råmaterialåtervinning.

Wake up!

Mer information om boken hittar du på wakeupworld.nl.

Wake up bestellen

Wake up! Upcyle je regio kan beställas vid Managementboek.