projekt

Studieresa jordbruk Nederländerna-Sverige

I augusti 2019 utvecklade och organiserade jag en fyra dagars studieresa till de svenska provinserna Dalarna och Gävleborg för uppfödningsstudieklubben Rolde, en förening bestående utav mjölkgårdar i och runt om Rolde, en plats i Drenthe. Sexton jordbruksföretag och kollegor deltog i resan.

Programmet bestod av en utflykt till fem olika svenska jord- och skogsbruksföretag, följt av ett besök i koppargruvan Falu Gruva. På varje företag arrangerades en visning, som bestod av en presentation och en rundvandring på företaget. 

Målsättning och teman
Anledningen till studieresan var att uppfödningsstudieklubben hade funnits i femtio år. Målsättningen var förutom att resa bort tillsammans att få inspiration och utbyta kunskap och erfarenheter. Teman var att flytta till Sverige, ekologiskt jordbruk, optimering och hållbarhet.

Program
Dag 1
Resdag

Dag 2
Borgs Lantbruk, Gustafs
vacker, medelstor mjölkgård med två robotar och ett mjölkstall
Finngårdarna Lantbruk, Borlänge
medelstor, ekologisk mjölkgård med automatisk mjölkningskarusell för 22 kor, emigration
Utflykt skogsbruk, Idkerberget

Dag 3
Snatens Lantbruk, Ljusdal
den största mjölkgården i mellersta och norra Sverige med 1100 kor och 18 robotar

Dag 4
Botans Lantbruk, Rättvik
mjölkgård med passion för uppfödning, två platser, Årets Mjölkbonde 2018
Falu Gruva
besök till koppargruvan i Falun