projekt

Studieresa jordbruk Sverige-Nederländerna

I samarbete med LRF Stora Tuna-Torsång, lantbruksorganisationen LRF:s lokala avdelning i Dalarna, utvecklade och organiserade jag en fyradagars studieresa till Nederländerna i april 2019. Tjugo svenska jordbruksföretag och kollegor deltog i denna första resa.

Programmet bestod av en utflykt till sex olika nederländska jordbruks- och trädgårdsodlingsföretag, följt av ett besök på Keukenhof. På varje företag arrangerades en visning, som bestod av en presentation och en rundvandring på företaget. 

Målsättning och teman
Målsättningen med studieresan var att få inspiration och utbyta kunskap och erfarenheter. Teman var hållbart jordbruk, produktutveckling, kedjeförlängning och samarbete.

Program
Dag 1
Ten Have Mellema, Beerta
grisuppfödning med Better Life Star 2 + egna försäljningskanaler + åkerbruk

Dag 2
Koops, Eexterveen
hållbar köttproduktion + gårdsbutik
Weidevol, Zwartsluis
mjölkgård + mötesplats för konferenser + skötsel av ängsfåglar
De Viersprong, Nooitgedacht
fjäderfäuppfödning med Better Life Star 1 + åkerbruk

Dag 3
De Blauwe Bes, Geesbrug
fruktodling + blomsterodling + gårdsbutik
SVco, De Lier
plantskola

Dag 4
De Keukenhof, Lisse

På begäran av de svenska deltagarna kommer i april 2021 en andra studieresa arrangeras.
Fotografi Theo Berends Marta Kossakowska