project

Kampanjer om källsortering

Medel

 • Brev
 • Broschyrer och flygblad
 • Tips och instruktionslistor
 • Klistermärken
 • Containerhängare
 • Affischer
 • Banderoller
 • Annonser
 • Webbplatser om avfall med nyhetsmeddelanden, FAQ och tips
 • Video om glassortering
 • Meddelanden på sociala medier (Facebook, Instagram, Twitter)
 • Strandflaggor och kroppsvärmare för reklamteam
 • Pressmeddelanden

På uppdrag av avfallsföretaget Area Reiniging AB i Drenthe utvecklar och koordinerar jag sedan 2015 olika kommunala kampanjer, inriktade på källsortering. Totalt fick 200 000 invånare via olika kanaler och resurser och vid olika tidpunkter information omförändringarna samt tips och instruktioner för bättre källsortering.

Förändringarna i avfallspolicyn bottnade i den landsomfattande VANG- målsättningen att 2020 uppnå 100 kilo restavfall per invånare per år. Enligt Area är det mitt ansvar att stödja införandet av nya förändringar med kraftfull kommunikation. 

Mina uppgifter
Jag utformar kommunikationsplanerna, skriver alla texter, kordinerar produktionen och är ansvarig för utförandet. Jag arbetar nära samman med Areas projektledare, policyrådgivare och kommunikationsrådgivare i kommunerna Hoogeveen, Emmen och Coevorden samt med alla utomstående kreativa yrkesverksamma och medieföretag

Bram
Kampanjernas budbärare är pojken Bram (inte hans riktiga namn) som ställer frågor om källsortering. Frågor som invånarna också har. Som till exempel: Kan den här gamla strumpan också sorteras med textilierna? Eller: När ska soptunnan sättas ut på trottoaren? Kampanjidén och designen är utformade av Frappants.

Avfallscoach
Vid sidan om dessa resurser gör Areas avfallscoach också hembesök för att ge råd om källsortering.

Kampanjerna är långvariga och fortsätter när det sker nya förändringar i kommunernas avfallspolicy.