Sätt ord på vision och ambition. Ge expertis utrymme. Och se människor växa.

förverkliga

Ett pilotprojekt kan hjälpa en organisation eller ett företag att närma sig sitt mål. Eller på vägen mot förändring. Ibland är det smart att för detta konsultera extern expertis. Utomstående yrkesverksamma kan utifrån sin oberoende position agera snabbare och mer handlingskraftigt och därigenom kan problem diskuteras på ett mer adekvat sätt. Eller (också) erbjuda en lösning på en tillfällig brist på kapacitet eller expertis.

Som självständig kommunikationsrådgivare står jag gärna till förfogande när det behövs tillfällig förstärkning. Jag har förmåga att snabbt skapa kontakt och bygga upp relationer till människor. Jag agerar utifrån mitt behov av värdeskapande: jag vill bidra med något väsentligt till projektet, teamet och organisationen. Jag ställer frågor, lyssnar, läser, upplever, analyserar och speglar, men alltid utifrån ett engagerat, motiverat och proffessionellt förhållningssätt.

Jag tror på att förena, på värdet av ömsesidigt förtroende, på engagemang från medarbetare och kunder och på ömsesidig nyfikenhet. Tillsammans gör vi ansträngningar. Tillsammans kommer vi vidare.  Jag arbetar utifrån denna vision.