Starta en ekologisk mjölkgård i Sverige

Min man, Henk Berkepies, och jag beslöt 2016 att flytta till provinsen Dalarna i Sverige för att börja driva en ekologisk mjölkgård. Efter att ha letat ett tag så köpte vi en före detta mjölkgård och började efter renovering av stallinredningen med de första par korna. Sedan dess mjölkas 200 kor på 200 ha på Finngårdarna, som är ett KRAV-certifierat företag och har ett fåtal mjölkare/djurskötare i tjänst.

Innan flytten skrev jag en strategisk plan, där fokus på ekologisk mjölkproduktion och outsourcing av kontraktsarbete och uppfödning av ungboskap är viktiga pelare. På grundval av den planen. erhöll vi finansiering för att kunna köpa och starta upp företaget. Min man koncentrerade sig (och koncentrerar sig) på mjölkproduktion och djurskötsel, och jag stödde honom genom att iordningställa den finansiella (svenska) administrationen inklusive den årliga budgeten och investeringsbudgetarna, utforma KRAV-kvalitetssystemet inklusive den årliga revisionen, rekrytera personal samt genom att skriva kontrakt med samarbetspartners och arrendatorer.

Jag är fortfarande involverad i mjölkgården och sköter bokföringen och löneadministrationen, gör personalplanering, gör beställningar, håller utvärderingssamtal och tar hand om publiciteten via sociala medier.

Under 2017 publicerades i tidskriften Husdjur, som ges ut av Växa (KI-organisation), en artikel som handlade om vår flytt till Sverige. Under samma år dök det upp en artikel i SRB-uppfödningsstudieklubbs facktidskrift.