Upptäck vad du verkligen står för. Berätta detta på ett kraftfullt sätt Då öppnas dörrar.

berätta

Att berätta vad du står för och vad du går för, kommer att hjälpa dig att uppnå det som du vill. Jag är entusiastisk över att berätta historier. Skriftligen, genom foto eller med hjälp av video. En berättelse om vision, en erfarenhet eller innebörden därav för någon personligen imponerar. Det är äkta, erbjuder igenkänning, sätter ett ämne på dagordningen, får dig att tänka, att skapa en egen bild eller leder till dialog.

Jag har mycket erfarenhet av att skriva texter. Det är något som jag naturligt är bra på och ofta gör. För olika företag och organisationer inom avfall, jordbruk, energi och vård har jag skrivit eller redigerat berättelser, böcker, tidskrifter, rapporter, broschyrer och onlineinnehåll. Också för råd om en text - om var den kan förbättras och hur du (själv) kan ta itu med det - kan du ta kontakt med mig. Jag hjälper dig gärna.