Se dig omkring. Möt nya ansikten. Och låt dig rikligt inspireras.

Kommunikation spelar en viktig roll i vårt dagliga liv. Så även i förändringsprocesser. Jag hjälper dig gärna med det. Det gör jag utifrån min drivkraft att bidra till en värld som blir mer hållbar. Friskare. Säkrare. Utifrån min passion och sakkunskap inom kommunikation. Utifrån mina personliga kontakter med andra människor och engagemang i frågor som betyder något. Och utifrån den människa jag är: öppen, entusiastisk, pålitlig och behjälplig.

Wake up! Upcycle je regio

På uppdrag av Area Reiniging AB skrev jag tillsammans med ...

Kampanjer om källsortering

På uppdrag av avfallsföretaget Area Reiniging AB i Drenthe ...

Studieresa jordbruk Sverige-Nederländerna

I samarbete med LRF Stora Tuna-Torsång, lantbruks- ... 

Starta en ekologisk mjölkgård i Sverige

Min man, Henk Berkepies, och jag beslöt 2016 att flytta till ...

Studieresa jordbruk Nederländerna-Sverige

I augusti 2019 utvecklade och organiserade jag en fyra dagars

Barnbok Woppe en Joppe

Boken Woppe en Joppe een heel bijzonder kalfje ...

20
Studieresa

Tjugo svenska deltagare vid den första studieresan till Nederländerna om holländskt jordbruk.

40
Heltid

I Sverige arbetar de flesta kvinnorna heltid tack vare bra anläggningar i skolor och barnomsorger. I Nederländerna är det ungefär 25 procent av kvinnorna som jobbar heltid.

60
Förnybar energi

2016 genererades i Sverige 60% energi på ett hållbart sätt tack vare vattenkraft, vindkraft, värmekraft och solkraft. I Nederländerna låg det på 6 procent.