project

Studiereis landbouw Zweden-Nederland

In samenwerking met LRF Stora Tuna-Torsång, een lokale afdeling van landbouworganisatie LRF Dalarna, ontwikkelde en organiseerde ik in april 2019 een vierdaagse studiereis naar Nederland. Aan deze eerste reis namen twintig Zweedse agrarisch ondernemers en vakgenoten deel.

Het programma bestond uit een excursie op zes verschillende Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven, gevolgd door een bezoek aan De Keukenhof. Op elk bedrijf werd een rondleiding verzorgd, die bestond uit een presentatie en een rondleiding op het bedrijf. 

Doelstelling en thema’s
Doelstelling van de studiereis was het opdoen van inspiratie en uitwisselen van kennis en ervaringen. Thema’s waren duurzame landbouw, productontwikkeling, ketenverlenging en samenwerking.

Programma
Dag 1
Ten Have Mellema, Beerta
varkenshouderij met Beter Leven Ster 2 + eigen verkoopkanalen + akkerbouw

Dag 2
Koops, Eexterveen
duurzame vleesveehouderij + boerderijwinkel
Weidevol, Zwartsluis
melkveehouderij + vergaderlocatie + weidevogelbeheer
De Viersprong, Nooitgedacht
pluimveehouderij met Beter Leven Ster 1 + akkerbouw

Dag 3
De Blauwe Bes, Geesbrug
fruitteelt + bloementeelt + boerderijwinkel
SVco, De Lier
plantenkwekerij

Dag 4
De Keukenhof, Lisse

Op verzoek van de Zweedse deelnemers wordt voor april 2021 een tweede studiereis naar Nederland opgezet.

Fotografie: Theo Berends | Marta Kossakowska