project

Campagnes afvalscheiding

Middelen

 • Brieven
 • Folders en flyers
 • Tips en instructielijstjes
 • Stickers
 • Containerhangers
 • Posters
 • Banners
 • Advertenties
 • Afvalwebsites met nieuwsberichten, FAQ en tips
 • Video over scheiden van glas
 • Berichten op sociale media (Facebook, Instagram, Twitter)
 • Beachvlaggen en bodywarmers voor promoteam
 • Persberichten

In opdracht van het Drentse afvalbedrijf NV Area Reiniging ontwikkel en coördineer ik sinds 2015 diverse gemeentelijke campagnes, gericht op het scheiden van afval. In totaal ontvingen 200.000 inwoners via diverse kanalen en middelen en op verschillende tijdstippen informatie over de veranderingen alsook tips en instructies voor het beter scheiden van afval.

De veranderingen in het afvalbeleid vloeien voort uit de landelijke VANG-doelstelling om in 2020 te komen tot 100 kilo restafval per inwoner per jaar. Vanuit Area is het mijn verantwoordelijkheid om de invoering van nieuwe veranderingen te ondersteunen met krachtige communicatie. 

Mijn taken
Ik zet de communicatieplannen op, schrijf alle teksten, coördineer de productie en ben verantwoordelijk voor de realisatie. Ik werk hierbij nauw samen met de projectleiders van Area, de beleidsadviseurs en de communicatieadviseurs van de gemeenten Hoogeveen, Emmen en Coevorden alsook met alle externe creatieve professionals en mediabedrijven.

Bram
Boodschapper van de campagnes is het jongetje Bram (niet zijn echte naam) die vragen stelt over het scheiden van afval. Vragen die inwoners ook hebben. Zoals: Kan deze oude sok ook bij het textiel? Of: Wanneer moet de container aan de straat? Het campagne-idee en de vormgeving is van Frappant.

Afvalcoach
Naast deze middelen komt ook de afvalcoach van Area bij inwoners thuis om advies te geven over het scheiden van afval.

De campagnes hebben een langdurend karakter en worden voortgezet bij nieuwe veranderingen in het afvalbeleid van de gemeenten.