project.

Wake up!

Upcycle je regio

In opdracht van NV Area Reiniging schreef ik samen met algemeen directeur Alfride Groenewold het boek Wake Up! Upcycle je regio. Het boek verscheen in 2015 en is in 2016 in een tweede oplage uitgebracht. Naast het verzorgen van de interviews en het schrijven van de artikelen en overige teksten coördineerde ik ook de productie, in samenwerking met de grafisch vormgever en fotograaf.

“In de huidige economie zijn we nog grotendeels gericht op het realiseren van kortetermijnsucces, kostenverbetering en het maken van efficiencyslagen. Naast het feit dat daaraan een grens zit, is het risico dat we te eenzijdig focussen. De koplopers en kantelaars naar nieuw economisch denken stellen naast economische waarden ook ecologische en sociaal/maatschappelijke waarden centraal. Dat vraagt om co-creëren en verbinden in regionale ketens, waarbij economie, ecologie en maatschappij hand in hand gaan. Hoe doe je dat?

De auteurs van Wake up! Upcycle je regio vroegen het zestien bestuurders, CEO’s, auteurs en docenten die voorop lopen in de transitie naar de circulaire economie. Aan de hand van de gehouden interviews zijn tal van inzichten beschreven en passeren voorbeelden van innovatiekracht de revue. Dit heeft geleid tot de vorming van de visie dat omdenken een succesvoorwaarde is van de circulaire economie en dat alle actoren in een regio daarin aan zet zijn. Verbinding en co-creatie zijn daarin de sleutelwoorden.

Wake up! Upcycle je regio is het boek dat wakker wil schudden, bewust wil maken en alle betrokkenen in een regio wil inspireren en aanmoedigen om de vele nieuwe kansen in de regio op te pakken, door te verbinden in grondstofkringlopen.”

Wake up!

Meer informatie over het boek vind je op de site wakeupworld.nl.

Wake up bestellen

Wake up! Upcyle je regio is te bestellen bij Managementboek.