Benoem visie en ambitie. Geef ruimte aan expertise. En zie mensen groeien.

realiseer

Een pilot of project kan een organisatie of bedrijf verder helpen, op weg naar de stip op de horizon. Of op weg naar verandering. Soms is het slim om daar externe deskundigheid voor aan te trekken. Externe professionals kunnen vanuit hun onafhankelijke positie sneller en doortastender optreden en daardoor knelpunten adequater bespreekbaar maken. Of (ook) een oplossing bieden bij een tijdelijk tekort aan capaciteit of expertise.

Als zelfstandig communicatieadviseur verwezenlijk ik graag die tijdelijke versterking. Ik ben in staat om snel contact te maken en een band op te bouwen met mensen. Ik acteer vanuit mijn behoefte aan waardecreatie: aan het project, het team en de organisatie wil ik iets wezenlijks toevoegen. Ik stel vragen, luister, lees, beleef, analyseer en spiegel, maar altijd vanuit een betrokken, gedreven en professionele houding.

Ik geloof in verbinding, in de waarde van onderling vertrouwen, in betrokkenheid van medewerkers en klanten en in het nieuwsgierig zijn naar elkaar. Samen zetten we de schouders eronder. Samen komen we verder. Vanuit die visie ga ik aan de slag.