Ken je stakeholders. Weet wat je wilt bereiken. En pak dan door.

ontwikkel

Wie zijn je belangrijkste stakeholders in een project? Wat kenmerkt hun? Zijn ze geïnteresseerd in wat jij aanhangig of bespreekbaar wil maken? Hoe ziet het contact met hen er vandaag de dag uit? Wat wil je daaraan veranderen? Waarom? Wat wil je bereiken?

Door samen te analyseren wie je stakeholders zijn en wat je bij of met hen wilt bereiken, vormen we de strategie. Mogelijk blijkt dan dat het waardevol is om jouw stakeholders al in een vroeg stadium bij jouw plan te betrekken. Om hen deelgenoot te maken van je ambitie of vraag. Dan zul je ook moeten aanvaarden dat mogelijk andere oplossingen ontstaan dan die je zelf voor ogen had. Ben je daartoe bereid?

Een andere keer zal een informerende benadering passender zijn. Wat niet wil zeggen dat je informatie niet persoonlijk kan zijn. Of dat je alleen schriftelijk of via eenrichtingsverkeer met je stakeholders communiceert. Alles is mogelijk, maar waar het om gaat is dat je de beste passende strategie vindt. Ik adviseer en ondersteun graag.