Opstarten biologisch melkveebedrijf Zweden

Mijn man, Henk Berkepies, en ik besloten in 2016 om te verhuizen naar de provincie Dalarna in Zweden om hier een biologische melkveehouderij op te zetten. Na een zoektocht kochten we een voormalige melkveelocatie en startten we na renovatie van de stalinrichting met een eerste koppel koeien. Inmiddels worden er 200 koeien op 200 ha op Finngårdarna gemolken, is het bedrijf KRAV-gecertificeerd en zijn enkele melkers/dierverzorgers in dienst.

Voorafgaand aan de verhuizing schreef ik een strategisch plan, waarin focus op een biologische melkproductie en uitbesteding van loonwerk en jongveeopfok belangrijke pijlers zijn. Op basis daarvan verkregen we financiering voor de aankoop en opstart van het bedrijf. Waar mijn man zich toelegde (en toelegt) op de melkproductie en de dierverzorging, ondersteunde ik door het opzetten van de financiële (Zweedse) administratie inclusief de jaarlijkse begroting en de investeringsbegrotingen, het opzetten van het KRAV-kwaliteitssysteem inclusief de jaarlijkse audit, het werven van personeel en het sluiten van contracten met samenwerkingspartners en pachters.

Nog steeds ben ik bij het melkveebedrijf betrokken door het verzorgen van de boekhouding en de loonadministratie, het maken van de personeelsplanning, het doen van bestellingen, het houden van functioneringsgesprekken en het verzorgen van de publiciteit via sociale media.

In 2017 verscheen in het tijdschrift Husdjur van Växa (KI-organisatie) een artikel over onze emigratie naar Zweden. In datzelfde jaar verscheen een artikel in het vakblad van de SRB-fokstudieclub.