blog

Sociale media beïnvloeden de taal op een positieve manier

De opkomst van sociale media heeft een grote invloed gehad op onze leefwereld. Door sociale media is het makkelijker om contact met elkaar te houden, we zijn sneller en beter geïnformeerd over nieuws en we hebben meer mogelijkheden, op verschillende platformen, om onze gedachten, gezichtspunten en gevoelens te uiten en te delen.

 Vorig jaar ontving mijn tiener dan zijn eerste smartphone. Al waren we daar als ouders best wel laat mee volgens hem. Maar toch. Natuurlijk spraken we direct met hem af hoe lang hij zijn telefoon mocht gebruiken en welke apps hij mocht downloaden. Maar toen we voor de eerste keer zijn Snappchatprofiel bekeken, begreep ik bijna niets van de taal die hij en zijn kameraadjes gebruikten. Ik zag Zweedse woorden en afkortingen waarvan ik de betekenis niet eens kon vertalen naar goed Zweeds. Even schoot het door me heen: Hoe beïnvloedt dit zijn spraakontwikkeling? Volgens leerlingen van Fyrisschool in Uppsala verliezen zij hun taalvaardigheid niet als gevolg van sociale media, zo beschrijft Amanda Möller Berg in haar artikel in de Nieuwe Uppsala Courant (6 april 2016). Fredrik, 18 jaar, zegt dat hij de andere woorden niet vergeet. “Veel volwassenen denken dat we het formele Zweeds onvoldoende beheersen, maar dat klopt niet. We schrijven nog steeds artikelen en analyses op school waar een goede taalvaardigheid voor vereist is. We passen ons aan.”

 De Zweedse taal, maar ik denk dat dit voor meer talen in Noord-Europa geldt, is in elk geval meer informeel geworden. In het Zweeds worden mensen tegenwoordig vaker met jij dan met u aangesproken. Volgens een artikel van de Taalraad in Zweden, gepubliceerd op de website van de Zweedse taal (18 april 2018) is directe, persoonlijke taal gebruikelijker geworden als gevolg van snelle media zoals chat, sms en Twitter. De Taalraad stelt ook dat, ondanks dat er veranderingen zijn in de Zweedse taal, de basis van het taalsysteem stabiel blijft. Veranderingen kun je niet tegenhouden. In voorgaande eeuwen werd de taal immers ook beïnvloed door leenwoorden uit de Duitse, Franse en Engelse taal (Jansson en Levander, 2012). Het feit dat men in de Zweedse taal vandaag de dag nieuwe leenwoorden gebruikt betekent niet automatisch dat dit fout is, aldus de Taalraad. Afijn. Ik hoef me dus geen zorgen te maken om de taalontwikkeling van mijn tiener op zijn mobiele telefoon. Het komt goed.